Abele´s Star Avior Glory Way "Amoz"20180108

(Zavetnaya Mechta Desperado X Nezhnoye Plamya Ozornitsa)

Uppfödare: Oxana Abeles, Ryssland

 

Amoz fot