Om mig

Anette Bodin heter jag och bor i Sollefteå.

Mitt kennelnamn Rubinettes blev godkänt 2017.

Medlem i Västernorrlands kennelklubb och följer SKK´s regler om hundhållning och uppfödnings policy.

Har genomgått SKK´s uppfödareutbildning våren -2017 i Sundsvall.

Medlem i Svensk Irländsk Terrierförening, och följer föreningens rekommendationer, avelspolicy, BPH policy och håller mig uppdaterad vad gäller RAS - Rasspecifik avelsstrategi.

Målet med min uppfödning är att bibehålla rasens fina egenskaper; hälsa, sundhet och goda mentalitet och karaktär. Rastypiska hundar som lever upp till en populär slogan - Genuin breed not a designer dog-

 FullSizeRender (1)

 

 anette amoz